FOF DIDO Disposable 1000 Puffs (Litchi)

FOF DIDO Disposable 1000 Puffs (Litchi)

 

FOF DIDO Disposable 1000 Puffs


Parameters


Puffs : 1000 ( ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการสูบของแต่ละคน )

ปริมาณน้ำยา : 4 ml

แบตเตอรี่ : แบตเตอรี่ในตัวขนาด 650 mAh


รายละเอียดกลิ่นที่มีให้เลือกใช้งาน


Watermelon

Grape

Apple

Blueberry

Strawberry

Cola

Mint

White Peach

Litchi

Pineapple

SKU
5-DP-002808
น้ำหนัก
กรัม
ราคา
180 บาท